Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.01.2010 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

22/2010 Sb.

22
XXXXXXXX
xx dne 19. xxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Sb.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §193 x §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.:
Čl. X
X §26 xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx., xx xx xxxxx "§24 xxxx. 1 a 3," xxxxxxxx xxxxx "§24x xxxx. 2 xxxx. x), §24x odst. 3 xxxx. x),".
Čl. XX
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 22/2010 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.1.2010.
Právní xxxxxxx x. 22/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.