Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1962.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.1948 do 31.12.1962.


Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků

228/1946 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

č. 272/1948 Sb. - Čl. II

INFORMACE

228

Zákon

ze xxx 21. xxxxxxxxx 1946

x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Rozhodčí xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§5 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
§5 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 101 Xx., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx potravinářského,
§30 xxxx. 1 dekretu presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1645, x. 102 Xx., x xxxxxxxxxx akciových xxxx, x
§14 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. října 1945, x. 103 Xx., x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx krajské xxxxx) x sídlech xxxxxxxx xxxxx. Působnost rozhodčího xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx sídle xx xxxxxx.

(2) Xxx, kdy xxxxxxxx soud zahájí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx v Úradnom xxxxxxxx.

§2

(1) Rozhodčí xxxx xx skládá z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx počtu xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x povolání činných x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení tohoto xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platí x x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zapsané xx xxxxxxx, který xx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx dosáhl 30. xxxx xxxx, xx potřebné znalosti x xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x národně xxxxxxxxxx x má xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx rozhodčího xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebě xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organisace, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x příslušnými ministry, xxx mu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pravděpodobné potřeby xxxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx x hospodářské xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ministři vyjádření xxxxxxxxxxx pověřence. Xxxxxxxx-xx xxxxxx včas, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xx Xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx znárodněného podnikání.

(3) Xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx přijetí funkce xxxx xxxxxx se xx jen x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Předseda xxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek §3, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx povinnosti.

§6

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx žádná xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jejím výkonem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Přísedící xxxxx xxxx zahájením jednání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a nestranně, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se při xxxxxx dovědí, a xxxxxxxxxx xxxxxx tajemství xxxxx x hlasování.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x jednání xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx který xxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Xxx x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výrok x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx přísedící xxxxxxxxx omluví x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za dostatečnou. Xxxxxxxxx xxxxxx plynou xx xxxxxx pokladny.

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Kancelářské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodčí xxxx obstará president xxxxxxxxx soudu, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx předsedy xxxxxxxxxx soudu, jeho xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx spravedlnosti v xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, výživy, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu cenového.

(2) Xxxxxx přísedících rozhodčího xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx však xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vydání x xxxxxxxxx x řad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx vydá ministr xxxxxxxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxx průmyslu, xxxxxx, zdravotnictví, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nejvyššího xxxxx cenového. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx rozhodčího xxxxx.

§10

Dohled na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx rozhodčího xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platných x xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx.

§11

Soudy x orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx a rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx soudce x xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxx přísedících, x xxxxx jmenuje xxxxx strana xx xxxxxx xx xxxxxxx (§4 odst. 3) x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxxx, x oboru xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již x xxxxxx (§16), xxxxxxxx strana do 8 xxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx jmenovala xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx do 8 xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx přísedící, xxxxx xxx stranou xxxxxxxx, zemřel, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx vzdal xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx některá x xxxx xxxxxxxxxxx, povolá xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx zapsaných xx seznamu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§13

(1) O vyloučení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x vyloučení a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení sporném.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxx odmítán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu.

§14

(1) Xxxxxxxx xxxx xx výlučně příslušný xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx národní xxxxxx xxxxxxxx závod xxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, je xx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§15

(1) Jednání xxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxx.

(2) Veřejnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx vždy, xxxx xx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx přetřes xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy xxxx xxxxxx xxxxx.

§16

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxx žaloby xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx neodůvodněného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx dne, xxx rozhodčí xxxx xxxxxxx činnost (§1 xxxx. 2). Xxxxxxx-xx xxxxxxx podnik xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůta xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §12 dekretu x znárodnění soukromých xxxxxxxxxx x. 103/1945 Xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx ze xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňován xxxx řádným soudem xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx marně xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x ústnímu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zástupce. Xxxxxxxxx xxxx býti xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx se k xxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se však xxxxxx obě, xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx věc xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx řízení, xxxxx, xxxxx z dalších xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx něco jiného, xxxxxxx xxxxxxxxxx daných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx soudy xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx nepatrných. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx než vydá xxxxxxxx výrok, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx příležitost, xxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxxxxx strany, xxxxxx x znalce a xxxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx na řízení xxxxx zásady xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx jako xxxx xxxxxx.

(5) Rozhodčí xxxx xx xxxxxx většinou xxxxx. Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx rozhodčího xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx. Doručením nabývá xxxx stranami xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxx; zapisovatele xxxxxxxx president krajského xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) O kolcích x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx xxxxx poplatková xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sporné.

§18

Posuzuje xxxxxxxxxxxx neodůvodněnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx smluveného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příbuzného xxxxxxx. Rozhodčí soud xxxx xxxxx návrhem x xxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx zásadám xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx míru xxxx xxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx národnímu podniku, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx vzájemná práva x povinnosti xxxxxxxx xx původní xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx býti xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx žalovati, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbaven xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x důvodech, xxx které xxx xxxxxxxx x bezúčinnost xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxx rozhodčího xxxxx. Xxxxx x podání xxxxxx činí 30 xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x lhůtě k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výroků rozhodčích.

(3) Xxxxxxx xxxx jedná x žalobě xxx xxxxxxx na hodnotu xxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxx platných.

§20

(1) Jde-li o xxxxx ze závazku, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řádným xxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx (§16 odst. 3), xxxxxxx soud xxxx takový xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx období xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx neodůvodněný. Podá-li xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx žalobu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazku, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx soud xxxx ve xxxx xxxxxx míti xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx žalobu xxxx xxxx byla-li žaloba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx zastaveném xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx závazku, xxxxx xx, nehledě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x jinak xxxxxx, omezí se xxxx xxxx takový xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazku, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xx či xxxx xx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxx, xx pravomocným xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx závazku xx xx právu, xxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x třetí xxxxx x tu x xxxxxxxxx, že xxxxx x nákladech řízení xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx rozumějí xx v xxxxx xxxxxx x pojišťovací xxxxxx x xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx x opatření xxxxx §10 odst. 1 dekretu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 103/1945 Xx.

§22

Xxx je v xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx soudu, x presidentu xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx hlavního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§23

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x sociální xxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Byl-li xxxxx xxxxxxx x §20 xxx. x. 228/1946 Xx., xx xxxxx xx. 1, čl. 2 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX. vložen xxxxxxx předpisem č. 272/1948 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.8.1948

Informace

Právní xxxxxxx č. 228/1946 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.12.1946.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

272/1948 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.1948

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/1946 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 121/1962 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1963.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.