Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1946 do 26.12.1951.


Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví

116/1946 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

INFORMACE

116

Xxxxx

xx dne 16. xxxxxx 1946

x jednotné xxxxxxxxxx podnikového početnictví

Prozatímní Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo se xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxxx početnictví xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením. Xxx xxx xxxxx xxxxx, aby podnikové xxxxxxxxxxx vyhovovalo potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx daňovým.

(2) Podnikovým xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumějí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx xxx generální sekretariát - vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ústřední xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx vrcholných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x rámci xxxxx, xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx útvarů, xxxxxxxxx v odstavci 1, vydávati xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§3

Generální sekretariát xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx x v Úradnom xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zavésti xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2).

§4

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikům xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxx ode xxx, xxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona xx xxx 18. prosince 1922, x. 404 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx ve státních xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx, xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolním xxxxxx.

§5

Jednání x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, trestají - xxxxx nejde o xxx xxxxxxxx xxxxxxx - xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxx xxxxxxxxx pokutou do 100.000 Xxx, při xxxx se pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vězení xxxxx míry xxxxxxxx xx xxx xxxxxx.

§6

Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx podobné xxxxxx xxxx xxxxxxx spolupůsobiti xxx provádění xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29. května 1941, x. 297 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx.

§8

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

Laušman v. x.

Xxxxxx x. r.

Ďuriš x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

xxx. Hasal v. x.

Xxxxxxx x. r.

Hála x. r.

gen. Svoboda x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

xxx. Xx. Ferjenčík v. x.

Xx. Drtina x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 116/1946 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.1946.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 116/1946 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 108/1951 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.12.1951.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.