Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.1994 do 08.08.2000.


Zákon o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

93/1951 Sb.

Zákon

Státní svátky §1

Dny pracovního klidu §2

Významné a památné dny České a Slovenské Federativní Republiky §3 §4 §5 §6

Ustanovení závěrečná §7 §8

INFORMACE

93

Xxxxx

xx xxx 2. xxxxxxxxx 1951

x státních xxxxxxxx, o dnech xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxx svátky

Dny 8. xxxxxx, xxx osvobození xx fašismu, 5. xxxxxxxx, xxx slovanských xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx a 28. xxxxx, den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx svátky České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxx xxxxxxxxxx klidu

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx pracovního xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxxxxxxxxxx x xxxxx:

x) 1. xxxxx (Nový xxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 1. květen (Xxxxxx xxxxx),

x) 24. xxxxxxxx (Xxxxxx den),

e) 25. xxxxxxxx (první xxxxxx xxxxxxx),

x) 26. prosinec (xxxxx xxxxxx xxxxxxx).

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky

§3

Významnými xxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx:

x) 5. xxxxxx,

x) 29. xxxxx,

x) 17. xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx).

§4

č. 204/1990 Sb.

Památným xxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 6. xxxxxxxx (Xxxxx Xxx Xxx).

§5

Významné x xxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§6

§6 zrušen právním xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxx xx xxxxxxx dosavadní předpisy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1952; provedou xxx všichni členové xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Fierlinger x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. r.

Bílek x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Neuman x. x.

Xx. Dolanský x. r.

Nosek x. x.

Xx. Gregor x. x.

Xxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Jankovcová x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxx. Xxxxx x. r.

Kabeš x. r.

Dr. Rais x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 93/1951 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1952.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.1966

56/1975 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 93/1951 Xx., x státním xxxxxx, x dnech pracovního xxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.6.1975

141/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx svátku, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech

s xxxxxxxxx xx 21.9.1988

167/1990 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 93/1951 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx pracovního xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 10.5.1990

218/1991 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 93/1951 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.1991

74/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.1994

Xxxxxx předpis x. 93/1951 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.8.2000.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.