Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.1994 do 08.08.2000.


Zákon o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

93/1951 Sb.

Zákon

Státní svátky §1

Dny pracovního klidu §2

Významné a památné dny České a Slovenské Federativní Republiky §3 §4 §5 §6

Ustanovení závěrečná §7 §8

INFORMACE

93

Zákon

ze xxx 2. xxxxxxxxx 1951

x xxxxxxxx xxxxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na tomto xxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxx

Xxx 8. xxxxxx, xxx osvobození xx xxxxxxx, 5. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx a 28. xxxxx, xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státu, xx prohlašují za xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní xxxxxxxxx.

§2

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pracovního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxx nepřetržitého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx:

x) 1. leden (Nový xxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 1. květen (Xxxxxx xxxxx),

x) 24. xxxxxxxx (Xxxxxx xxx),

x) 25. xxxxxxxx (xxxxx svátek xxxxxxx),

x) 26. prosinec (xxxxx svátek xxxxxxx).

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.

(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky

§3

Významnými xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx:

x) 5. květen,

b) 29. xxxxx,

x) 17. xxxxxxxx (den xxxx xxxxxxxx xx svobodu x demokracii).

§4

č. 204/1990 Sb.

Památným xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx 6. xxxxxxxx (Xxxxx Jan Xxx).

§5

Xxxxxxxx x památné xxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxx pracovními.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb.

Ustanovení xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru svátkového xxxxx.

§8

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1952; provedou xxx všichni členové xxxxx.

Xxxxxxxx v. r.

Dr. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Široký x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Bacílek x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Bílek v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxx v. r.

Dr. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Jankovcová x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Rais x. r.

Kliment x. x.

Xxxxx v. r.

Kopecký x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 93/1951 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1952.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1966

56/1975 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.6.1975

141/1988 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon x. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.9.1988

167/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 93/1951 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 10.5.1990

218/1991 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 93/1951 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x památných x xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.1991

74/1994 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxxxx práce x. 65/1965 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.1994

Xxxxxx xxxxxxx č. 93/1951 Sb. byl xxxxxx právním předpisem č. 245/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 9.8.2000.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.