Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.1994 do 08.08.2000.


Zákon o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

93/1951 Sb.

Zákon

Státní svátky §1

Dny pracovního klidu §2

Významné a památné dny České a Slovenské Federativní Republiky §3 §4 §5 §6

Ustanovení závěrečná §7 §8

INFORMACE

93

Xxxxx

xx xxx 2. xxxxxxxxx 1951

o xxxxxxxx xxxxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na tomto xxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxx

Xxx 8. xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, 5. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx x 28. xxxxx, xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státu, xx prohlašují xx xxxxxx svátky Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní xxxxxxxxx.

§2

Xxx pracovního xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx jsou xxx pracovního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx pracovního xxxxx xxxx xxxxx xxx nepřetržitého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx:

x) 1. xxxxx (Xxxx xxx),

x) xxxxxxx velikonoční,

c) 1. xxxxxx (Xxxxxx xxxxx),

x) 24. xxxxxxxx (Xxxxxx xxx),

x) 25. xxxxxxxx (první svátek xxxxxxx),

x) 26. prosinec (xxxxx xxxxxx xxxxxxx).

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.

(4) Vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx:

x) 5. xxxxxx,

x) 29. xxxxx,

x) 17. xxxxxxxx (den boje xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx).

§4

č. 204/1990 Sb.

Xxxxxxxx dnem Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx 6. xxxxxxxx (Mistr Xxx Xxx).

§5

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru svátkového xxxxx.

§8

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1952; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. r.

Zápotocký x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Krajčír v. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. r.

Dr. Dolanský x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Rais x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Ing. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 93/1951 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1952.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

65/1965 Xx., zákoník xxxxx

x účinností xx 1.1.1966

56/1975 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 93/1951 Xx., x státním xxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.6.1975

141/1988 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 93/1951 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech

s xxxxxxxxx xx 21.9.1988

167/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 93/1951 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x památných x významných xxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.1990

218/1991 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.1991

74/1994 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxxxx práce x. 65/1965 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.6.1994

Xxxxxx předpis č. 93/1951 Sb. byl xxxxxx právním předpisem č. 245/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.8.2000.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.