Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1990.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.1989 do 31.12.1990.


Vyhláška o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku

7/1989 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY V REKREAČNÍCH, ŠKOLÍCÍCH A REHABILITAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH ORGANIZACÍ V OBLASTI KRNAP §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - POPLATEK ZA VYDÁNÍ POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST V OBLASTI KRNAP §6 §7 §8 §9 §10

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §11 §12 §13 §14

Příloha - Seznam vybraných míst, v nichž se vybírá místní poplatek za vjezd motorových vozidel do oblasti KRNAP

INFORMACE

7

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx dne 13. ledna 1989

o xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx parku

Ministerstvo xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 82/1952 Xx., x xxxxxxxx poplatcích:

§1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx1) (xxxx xxx "XXXXX") vybírají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rekreačních xxxx školících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXXX. Xxxxxxxxxxxx krajský národní xxxxx x Hradci Xxxxxxx (xxxx jen "XXX") xxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxx x vjezdu x xxxxxxxxx vozidlem xx xxxxxxxxx míst KRNAP.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX KAPACITY V XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X OBLASTI XXXXX

§2

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rehabilitačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXXXX (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a rehabilitačním xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXXX xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení (xxxx jen "xxxxxxxxx").

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 2,- Kčs xx každé xxxxx x xxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x objektu xxxxx xxxxx k 1. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx x xxxx. Xx xxxxxxxxx počtu xxxxx xx xxxxxxxxxx lůžka, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxx.

(3) Poplatek je xxxxxxx jednorázově, a xx xx 31. xxxxxx každého xxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx předem.

§4

Xx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx rekreaci ve xxxxx zařízeních x xxxxxxx XXXXX,

x) podnik Xxxxxxxx členů výrobních xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx zařízeních x xxxxxxx XXXXX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx2) xx xxxxx zařízeních x xxxxxxx KRNAP,

d) organizace, xxxxxxxx v xxxxxxx XXXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování x stravování.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx poplatku xx příjmem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX K XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXX

§6

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx KRNAP (xxxx xxx "vybraná xxxxx"), xx xxxxxxx je xxxxx vjezd zakázán.4) Xxxxxx vybraných xxxx xx uveden x příloze xxxxxxxx.

§7

Poplatek xxxxx občan xxxx organizace, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "poplatník") xxxxxx.

§8

(1) Sazba xxxxxxxx xxxx 20,- Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx setrvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx druhý xxx 20,- Xxx; xx xxxxx x xxxxx další xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 10,- Xxx xxxxx.

(2) XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx 200,- Kčs xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která ve xxxxxxxxx místech xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidlem, xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx další motorové xxxxxxx xxxxx xx 2&xxxx;000,- Xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx povolení x xxxxxx d x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx .

§9

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) občané, xxxxx xxxx xxxxxx pobyt xx vybraném xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve vybraném xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x ZTP-P xx svými průvodci,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rekreačních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx místě,

e) socialistické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu ve xxxxxxxxx místech,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x přírodě xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich motorová xxxxxxx zdržují xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx spravuje XXX. Xxxxx xxxxxx poplatku xx příjmem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§11

Xxxxxx-xx poplatek xxxxxxxx xxxx xxxx xx správné xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx spravuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem; xxxx xxx zvýšit x 10 % xxxxxxxxxxxxx poplatku.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx uplynutí xxx xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx se poplatek xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, běží lhůta xxxxx odst. 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxx xxxxxxxxx x xxxxx úkonu vyrozuměn.

§13

X xxxxxx xx xxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxxx předpisy.5)

§14

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1989.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

SEZNAM

vybraných xxxx, x xxxxx se vybírá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx motorových vozidel xx xxxxxxx KRNAP

Benecko

Černý Xxx

Xxxxx Xxxx

Xxxxx Xxxx Xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxx Xxx

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Maršov

Mladé Buky

Janské Xxxxx

Xxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx Mísečky

Špindlerův Xxxx

Xxxxx Xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 7/1989 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1989.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 7/1989 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 565/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1991.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Vládní xxxxxxxx č. 41/1963 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx národního xxxxx.

2) §11 xxx 1x) zákona č. 32/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §7 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1975 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xx. 3 xxxx. 1 přílohy xxxxxxxx x. 100/1975 Xx.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 16/1962 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x poplatků.