Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.1993.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1984 do 11.05.1993.


Vyhláška o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

77/1984 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

77

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 5. července 1984

o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx České socialistické xxxxxxxxx x. 52/1973 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 50/1973 Xx., o xxxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona č. 58/1984 Xx., v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 52/1973 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. §4 včetně xxxxxxx xxx:

"§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X §5 xxxx. 1 xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování xxxxxxxx xxxx, x němž xxxx dokončí xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxx x této xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. §5 včetně nadpisu xxx:

"§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx povolání

K §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolání xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx podle předpisů x nemocenském pojištění xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.".1)

Čl. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1984.

Ministr:

Dr. Xxxxxxxx x. x.

1) §1 xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů x. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 77/1984 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1984.

Xxxxxx xxxxxxx č. 77/1984 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.5.1993.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.