Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2005.


Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
448/2005 Sb.
448
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí
xx xxx 27. xxxxx 2005
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.8.2005 xx 31.10.2005 xxxx xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx:
Kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ze xxx 16. xxxxxx 2005 xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2005 xx 31. xxxxxxxx 2005) uzavřená xxxx
Odborovým svazem xxxxxxxxxx dřevozpracujících xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hospodářství.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.10.2005.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.