Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/96 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
205/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o advokacii Čl. II
Přechodná ustanovení k části druhé Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV
205
ZÁKON
xx dne 3. xxxxxx 2005,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 2/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., zákona č. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb. x xxxxxx x. 170/2005 Xx., se xxxx takto:
1. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).".
2. X §140 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx".
3. X §186 xxxx. 2 xx xxxxx "vyšetřovaného" xxxxxxxxx xxxxx "osoby, o xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")".
4. X §186 xxxx. 3 xx xxxxx "tří xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx ode xxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §187 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxx xx xxxx xxxxxxxx zastupovat v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx; x xxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a povinnostech (§5) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
6. X §187 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx vyslechnut, xxxx xx xxxxxxxxx.".
7. V §187 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxx měsíců" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx".
8. §188 se xxxxxxx.
9. §189 xxx:
"§189
Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§187 xxxx. 3) xxxxxxx xxxx x to xxxxxx rozhodnutí pochopit.".
10. V §191 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx uvedených x §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.".
11. X §191 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx".
12. V §191x xxxx. 1 xx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxx")" zrušují.
13. X §191x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx §191x" xxxxxxxx slova "(dále xxx "xxxxxxxx")".
14. X §191b odst. 1 xx xxxxx "xx" nahrazuje slovy "xxxxx §191x xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx §191x odst. 2 (dále jen "xxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxx x".
15. X §191x odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx; o xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§5) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zdravotní stav xxxxxxxx, poučen. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
16. X §191x xxxx. 3 xx xxxxx "(§191x xxxx. 1 a 2)" xxxxxxx.
17. X §191b xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
18. V §191x odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", popřípadě xxxxx osoby, x xxxxxxx vyslechnutí umístěný xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které umístěný xxxxxx, není-li xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx zjištěno".
19. X §191x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxx" vkládá xxxxx "xxx" a xxxxx "(opatrovníku)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx".
20. X §191x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxx xx omezen xxxx vyloučen xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, x umístěný xx xxxxxx xxxxxx xx".
21. V §191x xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ústavu xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x němž je xxxxxxxx držen.".
22. X §191d xxxx. 3 xx slova "x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx ", jeho zástupce xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx".
23. §191x xxx:
"§191x
Xxxxxxxx, xxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx vyšetření x rozhodnutí x xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že další xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §191x odst. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx, xx xxxxxx konat xxxxx vyšetřování xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx držení x xxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 349/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx. x xxxxxx x. 555/2004 Xx., se xxxx takto:
1. X §1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatrovníka xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 zní:
"1) Například §187 xxxx. 1 x §191x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §91 xxxx. 2 xxxxxx o soudnictví xx věcech mládeže.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx 1x se xxxxxxxx xxxx poznámky xxx xxxxx č. 1x xx 1x, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.
2. X §33 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx věty za xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx".
3. X §41 xxxx. 1 xxxx. f) x §52 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Komory".
4. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
5. X §42 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxx je schopný xx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx přijato, xxxxxxxxx-xx pro xxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se volby xxxxxxxxxx; xx-xx jen xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx nutné, xxx tento kandidát xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx náhradníka orgánů Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx pětiny xxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxx.".
6. X §43 xxxx. x) xx slovo "tří" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
Čl. III
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx České advokátní xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx části xxxxx čl. II bodů 2 xx 6 a čl. III, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Paroubek x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 205/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2005, x výjimkou části xxxxx čl. II bodů 2 až 6 x čl. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.