Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/96 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
205/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o advokacii Čl. II
Přechodná ustanovení k části druhé Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV
205
XXXXX
xx xxx 3. xxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Sb. x xxxxxx x. 170/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxx uvědomí státního xxxxxxxx o zahájení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x).".
2. X §140 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxx řízení".
3. V §186 xxxx. 2 xx xxxxx "vyšetřovaného" xxxxxxxxx xxxxx "osoby, o xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx")".
4. V §186 xxxx. 3 xx xxxxx "tří xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §187 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zvolí; o xxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (§5) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
6. X §187 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx.".
7. X §187 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
8. §188 xx xxxxxxx.
9. §189 xxx:
"§189
Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§187 xxxx. 3) adresát xxxx s to xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx.".
10. X §191 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx věta "Xxxxxxx xxxx náklady právního xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §30 odst. 2 xxxxxx zákona.".
11. X §191 xxxx. 2 se xx xxxxx "jeho xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx pro řízení".
12. X §191x xxxx. 1 xx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxx")" xxxxxxx.
13. X §191b xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx §191x" xxxxxxxx slova "(dále xxx "umístěný")".
14. X §191b odst. 1 xx xxxxx "xx" nahrazuje xxxxx "xxxxx §191a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx §191x xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx x".
15. X §191x odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx zástupcem, jehož xx xxxxx; o xxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx a povinnostech (§5) xxxx xxx xxxxxxxx, pokud to xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x řad xxxxxxxx.".
16. V §191x odst. 3 xx xxxxx "(§191x xxxx. 1 x 2)" xxxxxxx.
17. X §191b xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
18. X §191x xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxxx lékaře" vkládají xxxxx ", popřípadě xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěný xxxxxx; xxx není xxxxxxx právo soudu xxxxxxxxx provedení výslechu xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".
19. X §191c xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxx" x xxxxx "(opatrovníku)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx".
20. V §191x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ze" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx".
21. X §191x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu umístěného x zjištění, xxx xxxxx držení umístěného x ústavu xx xx xxxx nutné, xxxx ustanoví znalce. Xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.".
22. X §191x odst. 3 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)" xxxxxxxxx slovy ", jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx".
23. §191f xxx:
"§191x
Xxxxxxxx, xxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxxxx §191x odst. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo držení x ústavu xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 210/1999 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx. x zákona č. 555/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx právních služeb xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1), xx-xx xxxxxxxxxx advokátem.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 zní:
"1) Xxxxxxxxx §187 xxxx. 1 a §191x xxxx. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §91 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 xx 1x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xx 1c, x to včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx".
3. X §41 xxxx. 1 xxxx. f) x §52 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx advokátní komory" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx".
4. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "xxx" nahrazuje xxxxxx "čtyř".
5. X §42 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx na počet xxxxxxxxxx advokátů. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pro xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se volby xxxxxxxxxx; xx-xx jen xxxxx xxxxxxxx, xx xx zvolení xxxxx, xxx tento kandidát xxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx náhradníka orgánů Xxxxxx xxxxxxx alespoň xxx pětiny xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".
6. X §43 xxxx. x) xx slovo "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx druhé
1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x kárné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx komory xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. II bodů 2 xx 6 x čl. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Paroubek x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 205/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2005, x xxxxxxxx části xxxxx čl. II bodů 2 až 6 x čl. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.