Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
224/2005 Sb.
224
VYHLÁŠKA
xx xxx 30. xxxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §24 xxxxxx x. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx.:
§1
Zrušuje xx:
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 84/1984 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žákům xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 234/2003 Xx.
2. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx č. 188/1991 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx mládeže xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 189/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 234/2003 Xx.
4. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 315/1991 Sb., o finančním x hmotném xxxxxxxxxxx xxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx, speciálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odborných xxxxxxx a učilišť, xx xxxxx xxxxxxxx x. 219/1993 Xx., xxxxxxxx x. 162/1995 Xx., xxxxxxxx x. 314/1997 Xx. a xxxxxxxx x. 325/1998 Xx.
5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 353/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 138/1995 Xx.
6. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx č. 452/1991 Sb., x xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxx náboženských xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 138/1995 Sb.
7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 85/1992 Sb., xxxxxx xx xxx střední xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra České xxxxxxxxx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 522/1990 Xx.
8. Vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx vnitra č. 616/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx xxxxx.
9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 219/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx vyhláška Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 315/1991 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx středních odborných xxxxxxx, xxxxxxxxx učilišť x xxxxxxx.
10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 162/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx č. 315/1991 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, speciálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 219/1993 Xx.
11. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx č. 303/1996 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx.
12. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x. 314/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška Ministerstva xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x. 315/1991 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x. 325/1998 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 315/1991 Xx., x finančním x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx středních odborných xxxxxxx, odborných xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14. Vyhláška č. 112/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Ministryně:
XXXx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.