Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

496/2005 Sb.

496
VYHLÁŠKA
xx dne 9. xxxxxxxx 2005,
kterou xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx sazeb xxxxxxxxx, xxxx sazeb xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx pohonných xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx., (dále xxx "xxxxx"):
§1
Sazby xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxx
x) 58 Xx xx 69 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 hodin,
b) 88 Xx xx 106 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
c) 138 Xx až 165 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
(2) Xxxxx stravného xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxx xxxx 58 Xx.
§2
Sazby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxxxx xxxx
x) 1,00 Xx x xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx,
b) 3,80 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxx ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx druhé xxxxxx xxxx
a) 30,10 Xx u benzinu xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxxx,
x) 29,50 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxx,
x) 30,40 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 X Xxxxx,
d) 34,40 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 O Xxxxx xxxx,
x) 29,50 Kč x xxxxxxxx xxxxx.
§4
Zrušuje xx xxxxxxxx č. 647/2004 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stravného, xxxx xxxxx základních xxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Ministr:
Xxx. Škromach v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 577/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.