Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

496/2005 Sb.

496
VYHLÁŠKA
xx xxx 9. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxx xxxx sazeb xxxxxxxxx, xxxx sazeb xxxxxxxxxx náhrad za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx pohonných xxxx
Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx stanoví podle §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Sazby xxxxxxxxx
(1) Sazby xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxx
x) 58 Xx xx 69 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 88 Xx xx 106 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
c) 138 Xx až 165 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
(2) Xxxxx stravného xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxx činí 58 Xx.
§2
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních motorových xxxxxxx
Sazba základní xxxxxxx za 1 xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx činí
x) 1,00 Xx x xxxxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxx,
x) 3,80 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx.
§3
Průměrné xxxx xxxxxxxxx hmot
Xxxx průměrné ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx xxxxx zákona xxxx
x) 30,10 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxxx,
b) 29,50 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxx,
x) 30,40 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 O Xxxxx,
d) 34,40 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 X Xxxxx xxxx,
x) 29,50 Xx x xxxxxxxx nafty.
§4
Zrušuje xx xxxxxxxx č. 647/2004 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxx xxxxx xxxxxxxxx, výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 496/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 496/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 577/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.