Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2005.


Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
479/2005 Sb.
479
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví
xx xxx 29. xxxxxxxxx 2005
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přírodních minerálních xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), sděluje, xx
1. xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx vydalo xxxxxxxxx o xxx, xx
x) přírodním xxxxxxx zdrojem xx xxxxx xxxxx minerální xxxx:
xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx (X-1) k. x. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
xxxxxx PM-1 x. x. Hraničné Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx
XX-2 x. ú. Domašov xxx Bystřicí, xxxx Xxxxxxxxx,
2. xxxxx §5 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx vydalo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xxx xxxxxx:
xxxxxx XXXXX k. ú. Xxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx Moravskoslezský
XXXX x. x. Jeseník xxx Xxxxx, kraj Xxxxxxxxxxxxxxx
X-1 x. x. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, kraj Olomoucký.
Xx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přírodním léčivém xxxxxx x x xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxx nahlédnout xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx 4, Xxxxx 2, XXX 128 01, tel. xxxxx 224 972 406, xxx 224&xxxx;915&xxxx;997, e-mail: xxx@xxxx.xx.
Xxxxxxx:
MUDr. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 479/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.