Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
414/2005 Sb.
414
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 29. xxxx 2005,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu za xxx 2004 a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §17 odst. 2 a 4 x §107 xxxx. 2 zákona č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 289/1997 Xx. x xxxxxx č. 353/2001 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2004 xxxx 17&xxxx;882 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2004 xxxx 1,0532.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 521/2004 Sb. se xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 8 400 Kč xx zvyšují xx 9&xxxx;100 Xx,
x) xxxxxx 20 500 Kč xx xxxxxxx na 21&xxxx;800 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Předseda xxxxx:
Xxx. Paroubek x. r.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 414/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.