Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2005.


Nález ÚS ze dne 14.7.2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
331/2005 Sb.
Odůvodnění I. II. III.
331
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 2005 x xxxxx xx složení Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Güttler, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Jiří Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Židlická xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxx 26.4.2004 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu"), xxxxxx xx xxxxxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), za xxxxxx xxxxx xxxxxxx MUDr. X. X., obrací xx Xxxxxxx soud x xxxxxxx xx xxxxxxx zákona č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto zákona x xxxx komorách Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxx 18.3.2003 xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.9.2003. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poslancům jako xxxx x. 256/0. X xxxxxx čtení xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxxxxx návrhů (xxxxxxxx x. 256/2). Xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednán Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve 2. xxxxx na 18. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx poslanci xxxxxxx 46 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx návrhy pak xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x. 256/3. Xx xxxxxx xxxxx xx 18. xxxxxx xxx 2. 7. 2003 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx I. X. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X4 x xxxxx x. 256/3. Jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 581 xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx.
Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 17.7.2003. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nesoulad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx své 9. xxxxxx 7.8.2003 xxxxx xxxxx vyřadil z xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx návrhu xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 13.8.2003 s xxxxx xxxxxx x xxxx projednání, xxxxx xxxx xxxxxxxx 12.9.2003. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxx 10.9.2003 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx, xx 12.9.2003 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx senátoři návrhem xxxxxxxx, xxxx žádali xxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx dne 10.9.2003 xxxxxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (usnesení x. 197) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 198, xx xxxxxx Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona xxx xx opakovaném postoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 13.8.2003 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schváleným x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx xx 13 zjištěných xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx návrhu, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx x §10 xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxxx xx 20. xxxxxx dne 23.9.2003, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx znění pozměňovacích xxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 13.8.2003, xxxxxx xx xxxxx postoupeném xxxxxxx. Xxxxxxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx dne 13.10.2003, xxxx zřejmě xxxxx navrhovatelky xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svévolně xxxxxxxxx, a mohl xxx být de xxxxx uveden x xxxx. Zákonodárný xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx neregulérní x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx:
1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxx xxxxxxxxx Ústava Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava") v čl. 41 xx 52, xxxxxxx x tomto případě xx rozhodný čl. 45, xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Sb., xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x návrh xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx sněmovna Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhem xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas ve xxxxx, které nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Nešlo xxx o xxxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 45 Xxxxxx, xxxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxx zejména čl. 46 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxx postupem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 45 xx 48 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx demokracie xxxxx čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx.
4. Xxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 1 Xxxxxx x čl. 2 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"). Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zakládá prvky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přezkumnou xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx souvislosti xxxx xxxxx poukázáno na xxxxx č. 476/2002 Sb., xxx xxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxx okamžiku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, což má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx nepřísluší.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx celkem 13 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x proto xx nelze xxxxxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně xxxxxxx xx xxx 11.11.2004 xxxxxxxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxx níže). V xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx hodnotí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 2, 6 až 9, 11, 13, x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx redakce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ani xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx velmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx se neztotožňuje x xxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xx stanovisku Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx rozporu xxxxxx x ústavním pořádkem, x xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx) lze xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxx zákon vydán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx navrhovatelka x xxxxxxxx na porušení čl. 45, čl. 4648 x čl. 50 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x rozporu x čl. 2 odst. 1 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxx ústavnímu pořádku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ústavně xxxxxxxxxxx způsobem (§68 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
II.
Xxxxxxx xxxx xx obdržení xxxxxx dospěl x xxxxxx, že návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx. Neshledal důvod xxx zastavení xxxxxx xxxxx §67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2003 Sb. xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., x. 436/2004 Xx., x. 586/2004 Sb. a x. 626/2004 Xx., xx však nemohlo xxx x xxxxxxx xx xxxxx návrhu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxx.: xxxxx se x xxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 436/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zaměstnanosti, xxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), x zákon x. 626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx]. Návrh xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smyslu §64 xxxx. 1 písm. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx. Proto Xxxxxxx xxxx vyzval xxxxx §69 xxxx. 1 zákona x Xxxxxxxx xxxxx Poslaneckou xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx návrhu xxxxxxxxx. Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx zákona jednal x omylu, byl x xxxxxxxxx požádán x prezident xxxxxxxxx.
Xx Xxxxx Parlamentu Xxxxx republiky se xxxxxxxx xxxx tehdejší xxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxx Pithart, který x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů (xxxxxxx tisk x. 135) xx 10. xxxxxx 4. xxxxxxxxx xxxxxx dne 10.9.2003. X rozpravě xxx xxxxxxxx názor, xx xxxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxx č. 2 xx 13, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx legislativně-technickou xxxxxx xxxxxx. Tomuto xxxxxx xxx v jistém xxxxxx xxxxxxxxxx většinové xxxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx, když xxxxxxx xxx 10.9.2003 xxxxxxxx x. 197, xxxx xxxxxxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravami x. 2 až 13. X rozpravě Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx silně xxxxxxxxx názory obsahující xxxxxxxxxxx x legitimitě xxxxxxxxx xxxxx legislativně-technických xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 198 xx dne 10.9.2003, xx kterém se xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx návrh xxxxxx xxx nelze xxxxx. Xx xxxx je xxxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx textu xxxxxx, xxxxx následuje. Xx xxx není xxxxxxx xxxxxx, nic xx jí nevytváří, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pozměnit, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonodárce (xxxxxx xxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx přispět xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx č. 90/1995 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx přičiněné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx čtení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezřídka xxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx předvídat, který x pozměňovacích xxxxxx xxxx nakonec přijat, x "x xxxx" xx xxx vytvářejí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx redakce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx., xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativně-technické xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od devadesátých xxx minulého století x je xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx vyloučena, xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu (xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx hlasování x xxxx.
Xxx xxxxx k vybočení x xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, a tedy x obsahové nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx třeba hledat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 13 xxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx změn v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona (sněmovní xxxx č. 256) xxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod x. 1 xx 13. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
X xxxx 1. Xxxxxx xxxx "xxxx xxx" xxxxx "více xxx" xxxx xxxxxxxxxxxx úpravou. Xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxx textu x nově xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2. Xxx x změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx X5 (x §7 xxx xxxxxxxx odstavec 2). Tímto zásahem xx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx" x "xxxxxx xxxxxxxx nebo asistent" x §26 odst. 3 bezpředmětnou x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx X5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nejnižší xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxxx jen xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx "xxxxxx referent".
X xxxx 3. Xxxxxxxxxxx návrh X5 xxxxxxxx k alternativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x §42 xxxxx položku, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alternativou (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxx" xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
X xxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §69 xxxx. 4 xxxxxx, na rozdíl xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx volna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §68. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ."xxxxx §68 odst. 5 xxxx. d)" xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 5. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 4 byl xxxxxx odkaz xx xxxxxxxxx ustanovení jiného xxxxxxxx předpisu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx pochybení. Xxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxx x xxxxx čl. 45 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx obsahového xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx pod xxxxx. Xxxx úprava xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 6. Xxxxx "ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (promítnutím) legislativní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7. Xxxxx zkrácení xxxxxx "podle §54 xxxx. 2 x 3" xx "xxxxx §54 xxxx. 2" xxx xxxxxx. X xxxxx odstavci 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8. X ustanovení §131 (§127) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx stanoví xxxx nadřízený. Xxxxxxxxx xxxxxx xx §114 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxx "pevný" základní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxx xx zákona, xxx. xxx xxxxxxxx xxx ovlivnit (xxxxx xxxx výši) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx na §114 x xxxxxxxxxx §131 (§127) xxxx legislativně-technickým xxxxxxx proti matoucí xxxxxxxxxxxxx.
K xxxx 9. Xxxxx dikce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynucenou. Upravený xxxxxx vyjadřuje stejnou xxxxxxxxxx jinými slovy. Xxxx změna však xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx stránku xxxx xxxxxxxx.
X xxxx 10. X odstavci 7 ustanovení §138 (§134) xxxx obsaženo xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxxx jeho náležitosti xxxx upraveny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx hlavě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x naturální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx čtvrté xxxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jaká xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx §138 (§134) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 11. Xxxxxxxxxx §153 (§149) xxxx. 1 stanoví xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx převeden x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na §27. Čtením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště. Xxxxxxx xxx odstraněn xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
X bodu 12. Zcela xxxxxx xxxxxx xxxxx xx §157 (§153), xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx správným odkazem xx §153 (§149), xxx. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 13. Příloha k xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx přehledem požadavků (xxxxxxxx xxxxxxxxx) o xxxxxxxxxxx xx které xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx o xxx, xx vlastní požadavky xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §7. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx tarifní xxxxx - bakalářské xxxxxxxx xxx vrchního xxxxxxxx - tedy xxxxx zrcadlila xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhem X 1 v §7 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx bakalářské vzdělání xxx vrchního komisaře 8. xxxxxxx třídy. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx 13 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dospívá xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věcnou nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx x. 1), kterou xx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx (všechny xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx redakční aktivity. Xxxxxx xxx o xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx č. 2, 3, 10 a 13). Xx xxxx x jistém xxxxxx xxxxxxxx, zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx má xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx legislativně-technické xxxxxx. Zadruhé pak xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx iniciativně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx chyb, rozporů x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxx x. 4 xx 9, 11 x 12). X xxxx xxx jde xxxxxx x xxxxxx, xxxxx nemění xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, míra xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx typu xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x jistém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Užití iniciativních xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx úprav xx x praxi xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Pokud jde x xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádření uvádí, xx postoje Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, respektive x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx, co dne 17.7.2003 Poslanecká sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, počala xxxxx 30denní xxxxxxx xxxxx k projednání xxxxxx, která měla xxxxxxxx dnem 18. 8. 2003. Xxxx xxxxx zákona (senátní xxxx č. 135) xxx Xxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky vyřazen x xxxxxxxx xxxx 9. xxxxxx xxx 7.8.2003, xx. 11 xxx xxxx vypršením xxxxx. Předseda Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx shledal, xx x případě §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxx xxx 5 xxx" xx xxxxx "xxxx než 5 xxx" x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx opravené xxxxx xxx 13.8.2003 (tj. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k projednání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx) x oboustranně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinky předchozího x xxxxx 30 xxx počíná běžet xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxx nepochybně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx takto postoupený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 12.9.2003 a xxxxxx xxx x pozměňovacími xxxxxx (xxx xxxxxxxx x. 197 ze xxx 10. xxxx 2003 xx 10. xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx 30xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx 23. 9. 2003 xx xxx 20. xxxxxx k xxxxxx xxxxx usnesla (xxxxxxxx x. 645).
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx xxxxxx x programu xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx-xx Poslanecká sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx marně uplyne. Xxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůli xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxx xx 10. xxxxxx xxx 10.9.2003 xx xxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komor), xxx lze xxxxx x xxxxxx usnesení Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x. 316 xx dne 5.4.2000. Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx ujišťuje, xx x případě postoupení xxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx běžet 30xxxxx xxxxx xxxxx čl. 46 odst. 1 Xxxxxx xxxxx, přičemž x běhu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nepřihlíží. Vedle xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konstatuje, xx xx xxxxx zákona, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 45 Xxxxxx, xxx považovat xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx usnesením xxxxxx xxxxxxxx pokusy xxxxxxxxx xxxxx opravy postoupeného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx svým podpisem xxxxx §29 xxxx. 1 písm. x) x §68 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury, xxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dopustila xxxxx, je věcí Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezměnila xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx právně xxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bylo uskutečněno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx, kterou Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx závěr vyjádření xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx okraj xxxxx, xx xxx způsobilost xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx rozhodující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx, a pouze x rámci jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxx to, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
Ve vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XxXx. Lubomír Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb. Xxxxxxxxx, xx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx kompetence x ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nerozporné. Xxxxx xxxx xx x xx větší xxxxxx, xx podrobné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ústavy xxxxxxxx především x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx, že Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx nemusí xxxxxxxxx xxxxxx zákonů xxxxx xxxxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky setrvá xx vrácení xxxxxx xx xxxx původním xxxxx. Xxxxx mu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxx" zákony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx požadavky. Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přispívat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřekonatelné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - zpravodaji xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx převážně v xxxxxxx 2. xxxxx xxxxxx. Dále xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve 3. xxxxx. Ani x xxxxx tohoto postupu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx část může xxxxxxxxx až x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxxxx xx xxxxx 3. xxxxx. Pokud xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx opravy xxxx xx věcný xxxxx xxxxx, xx xxxx x x těmito xxxxxx postoupen Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že Poslanecká xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx ve snaze xxxxxxxx xxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x. 656 x 26.9.2003, xxxxx upravuje xxxxxx xxx těchto úpravách x vymezuje xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. X zájmu xxxxx tento střet xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx 1.9.2004 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2. x 3. xxxxxx x 24 hodin xx 72 xxxxx.
X xxxxxxxxx problému xxxxxxxxx xxxxx, že xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx jakémukoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxx xxxxxxxx zaslán Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x novému xxxxxxxxxx. Xxxxx opětovně xxxxxxx xxxxx Xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xxx projednal. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xx xxxxx. xxxxx xxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx (xxx xxxx x. 256/4). Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaslané opravné xxxxx xxxxxx x xx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijaty x xxxxxx za xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx vlády. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx kompetenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx úpravy, xxxxx nemají vliv xx věcnou stránku xxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx zákona xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx o xxxxxx prováděné x xxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxx. Xxxxxxxx xxx na xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx dopisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx proběhl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx jakákoli xxxxxxx. Technické xxxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx x xxx, že podpisem xx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx fakticky xxxxxxxxx x zahrnuje do xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxx vyjádření xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx poměru mezi xxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vztahů. Xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx posoudil x xxxxx příslušný xxxxx.
X xxxxx Ústavního xxxxx xx x xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx není xxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrát xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx důvod xxx to, xxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ústavy x xxxxxxxxx řádu xx doklad xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx text xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXX.
Xxxxx §68 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx byly přijaty x xxxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx způsobem. V xxxxxxxxxxxx xxxx xx x rámci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 20. schůzi xxx 23.9.2003, xxxx předtím xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pozměňovacích návrhů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 13.8.2003. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 121 Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 31.10.2003, xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxxxxxx na xxx 1.1.2006.
Základní xxxxxxx x projednávaná xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 3. xxxxx xx 18. xxxxxx xxxxxx xxx 2.7.2003. X této xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx návrh xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx veden xxxxxx xxxxxxx.
X situaci, xxxxx xxxxxxx x xxxxx a září 2003, xx třeba xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 476/2002 Sb. (xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/02, Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 28, xxxxx x. 117) x xxxxxxx se v xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxx. V xxxx 2001 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx České republiky, xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx podpisem pravost xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx se sněmovna xxxxx názoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Naopak v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 501/2001 Sb. xxxx xxxxxxx názorů x xxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxx, xxx xx na xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlasování x xxxx) xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxx nebo xx xxx in xxxx.
Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx přitom xxxxxxx řídit xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx čl. 88 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Zákon o Ústavním soudu xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ústavnosti zákonů xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, zda byly xxxxxxx x xxxxxx x mezích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. X projednávaném případě xxxxxxxxxxxxx nezpochybňuje xxxxxxx xxxxx zákona č. 361/2003 Sb., xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx obsahu zákona xx nevedlo k xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx přijetí návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx vytýká, xx jím došlo x porušení čl. 45, čl. 4648 x čl. 50 Ústavy, xxx současně xxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx. Předně xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zákonů xx x Xxxxx xxxxxxxxx svěřen xxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx komorami. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zčásti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx reglementového práva, xxxxx představují jednak xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řádech xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx významná xxxx xxxxxx parlamentního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Nebyl xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx čl. 40 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednacích xxxx komor a xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx styku, xxxxx x vystupování navenek. Xxxxx významnou součást xxxxxx obou komor xxxxxxxxxxx i parlamentní xxxxxxxxx, interpretační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1996 xx současnosti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx Ústavní xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx "obyčejným" xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu podle čl. 40 Xxxxxx. K xxxx řádnému xxxxxxx xxxxx bylo třeba xxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xx vymezují čl. 39 xxxx. 1 a 2, čl. 41, čl. 44 xx 48 x čl. 5052 Xxxxxx. Tato pravidla xx xxxxx vykládat x xxxxx základních xxxxxxxxxx Ústavy, xxxxxxx čl. 1 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxxx z mezinárodního xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (čl. 41 xxxx. 2) xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (čl. 41 xxxx. 1). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx schválila xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 39 odst. 1 za xxxxxxxxxxx 178 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 130 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 39 xxxx. 2). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 45 Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx text xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx 30 xxx (čl. 46 xxxx. 1), konkrétně 10.9.2003, takže v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zabývat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxx s vědomím, xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 46 xxxx. 2 xxx, že xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx čl. 46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx čl. 39 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxx senátorů (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 73 xxxxxxxx), přičemž xxx bylo 51 xxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 39 odst. 2. Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 20. schůzi Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. IV. xxxxxxx xxxxxx, x. 60). X xxxxx xxxxxx Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxxx podle čl. 47 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx ve znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx 182 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx nevyslovila xxxxxxxxxx většina, xxxx xxx xxxxx bylo xxxxx 79 přítomných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 3 xxxxxx 108 xx 183 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx, schválila xxxxx zákona ve xxxxx, x xxxxx xxx xx žádost Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx zaslal xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky dne 13.8.2003. Takto xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx xxxxx čl. 51 x xxxxx x souladu x čl. 52 Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx roviny projednávané xxxx, xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x kterém xxxxxxx. Xx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx svých reglementových xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxx zákona x xxx, xx xx xxxxxxx nová xxxxx 30 xxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx většiny Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 21 na 9. schůzi Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx 7.8.2003. To, xx skupina 26 xxxxxxxx tento xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 39 odst. 1 x 2 Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx většinový názor Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nikoli xxxxx xxxxxxxxx vzniklé menšinové xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxx x totožnost předmětu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx pro Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Ústavního soudu xx rozhodující xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 10.9.2003 xxx x. 197, xxxxxx usnesení, kterým Xxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zněním xxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky. Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nemá xxxx xx platnost xxxxxxxx x. 197, xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů.
Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sněmoven. Každá xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x je xxxx xxxx, jaký postup xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky. Xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 2 a §71 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx, §1 odst. 2 xxxxxx x. 107/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx znění svých xxxxxxxx (xxxxxxx k xxxxxxxxxx, ověřovatelé, xxxxx xxxx.). Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx její xxxxxxxx x tohoto hlediska xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx. Senát Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) a x) x §68 xxxx. 2 (xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx), x předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oficiálně xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx, jak xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Poslanecká sněmovna Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, který xx Xxxxx Parlamentu Xxxxx republiky vrátil. Xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx změn, xx xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx cestou svého xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v čl. 40 Xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxx případné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xx xxxx 1996 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Správnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sněmovny xx xxxxxxxxxxx podpisem xxxxxx předsedy. Xx xxxx xxxxx rozlišovat xxxx xxxxxxx materií, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 51 Xxxxxx, xxx se xxxxx x součást xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx otázku. Protože x xxxxxx sněmovní xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkcionářem xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů, jednacího xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sněmovny, x xx xx xxxxxx usnesením sněmovny. Xxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx veřejnoprávnímu aktu xxxx xxxxxx veřejnoprávního xxxx. Předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx), stejně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx chyby x xxxxx, kterých se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemůže novým xxxxxxxxxx učinit xxx xxxx Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx. nález č. 476/2002 Sb.). Xxxxx xxxx podpis xxxx funkci xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) x aparátu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xx xxxxx x xxxxxxxxxx demokratického právního xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, jazyková x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). K xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxx xx xxxxx, xxxxx se pořizuje xx xxxxxxx §68 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a §86 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx 15 xxx xx zápis xxxxxxxxxxx záznamem x xxxxxx x osvědčuje xxx, xx xx x xxx x xxxx přílohách uvedeno. Xxxx zpochybnění xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx xxx xxxx uvedeno, xxx xxxxxx x xxxxx směru stanoveno xxxx x xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přijat.
X xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 návrhu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změnou xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Senátem Parlamentu Xxxxx republiky byl xxxx následně Senátem Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Senátem Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx jednáno. Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx akceptován xxx xxxxxx při xxxxx projednávání x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Není xxxxxxxxx tohoto řízení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx předseda Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx žádosti Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tuto xxxxxxx x projednávané xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx., zda xx xxxx nutno x xxxxxxx vyhovění xxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx textem xxxxxx.
Xxxxx xxx x vlastní problém 13 xxxxxxxxxxx úprav x textu schváleného xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde x hlediska Ústavního xxxxx o xxxxxx, xxxxxx je třeba xxxxxxxx x duchu xxxxxxxx demokratického právního xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx jednak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, určitosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx konečnou xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxx problémy legislativní xxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxx způsobem (xxxx. §112 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx Spolkového xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tiskové xxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Spolkového sněmu xx shodě s xxxxxxxxx výborem provést xxxxxx). Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxx, xx by Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 39 Ústavy, xxxxx xxxxxxxxxxxx zápisy xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx aparátu xxxxx, xxxxxx ověřovatelů, xxxxxxxxxx x předsedů, xx xxx xx komora xxxxxxxx usnesla, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x stěží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxx čl. 87 Ústavy x znamenala by xxxxx xx xxxxx xxxx, které se xxxxx navrhovatelka xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx prakticky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx soud xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx návrhů, xx kterých by xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx povahou xxxxxxx xx kompetence xxxxxx jiného x xxxxx jsou jinak xx celém xxxxx xxxxxx záležitostí legislativních xxxxxx parlamentů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx Xxxxx, J.: Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprav xxxxxxxxxxxxx x usneseních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx. 2003, x. 4). Jde x věc, kterou Ústava xxxxxxxx svěřuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx reglementového xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení a xxxxxxxx legislativnětechnické xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx x tornu xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Nutno xxxxxxxxx, xx by xx tak xxxxxx xxxx xx základě xxxxxx x schůzi xxxxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, §86 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky), nikoli xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x takový xxxxxx xxxxx, když nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx přehlédnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro to, xxx xxxxx rozhodnutími xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxx příslušná xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx usnesla, aniž xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tím by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xx zde xxxxxxx nejen nebezpečí, xx se Xxxxxxx xxxx stane xxx. xxxxx xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, nýbrž x xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx funkcionářů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx §66 xx 68 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx usnesení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. X xxxx, aby xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stanoveny xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx x ústavních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx uvedenými x čl. 51 Xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx interpretovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx celku xx xxxxx xx jiná xxxxxxxxxx takového xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, jak x xxxxxxx x vyhlášení xxxxxx došlo, xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vytyčuje x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Předmětem xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx důkazní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxx Xxxxxxx soud xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předsedy xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx znění xxx xxxxxxxxx, toto xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, rovněž je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx již byl xxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Ústavní xxxx xx tak xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyjádřeních xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx svou xxxx x xxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x. 1002 x roku 2005, xxxxxxxxxx údajný nový xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podporuje xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodů xxx o písemnost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cokoliv xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud neshledal xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx zamítl.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Rychetský x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 329/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.9.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.