Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2022.


Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
161/2005 Sb.

Vyhláška

§1

Účinnost §2

Příloha - Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení

INFORMACE

161

VYHLÁŠKA

ze dne 19. xxxxx 2005

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx různé xxxxx xxxxxxxxxxx postižení

Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §150 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §43 odst. 3 zákona:

§1

Xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx podle §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxxx standardního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §43 xxxx. 4 zákona, jsou xxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2005.

Ministr:

Mlynář v. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 161/2005 Sb.

Charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxx vybavená telekomunikační xxxxxxx zařízení jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nutnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x konverzní xxxxxx a splňující xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx zesílení x xxxxxxxx xxxxxxxx přijímaného xxxxxxxxx signálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx signálu xxx xxxxxxx osob xx sluchovým xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx technický xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volání, xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ovládání xxx xxxxxxx osob s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx klávesnice xxxx xxxxxxxxxx x kontrastními xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx vybavené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx telekomunikační koncové xxxxxxxx xxxxxxxx účelovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikační xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx služby úplné xxxxxxxxxx a konverzní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx softwarové xxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 161/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

37/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 161/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postižení

s účinností xx 1.3.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.