Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.12.2003.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/99 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.

444/2003 Sb.

444
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 19. xxxxxxxxx 2003,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/1999 Xx., kterým xx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx jedy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx.
Xxxxx xxxxxxxx x provedení §195 xxxx.2 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 167/1998 Xx.:
Xx. X
X xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx považuje xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a škůdce, xx xxx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "XXXX (Severe xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)".
Xx. II
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
PhDr. Špidla x. x.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis x. 444/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.12.2003.
Právní předpis x. 444/2003 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 40/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.