Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
228/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zbraních Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. II
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III
228
ZÁKON
xx dne 4. xxxxxxxx 2003,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 1 xxx:
"(1) Tento xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní (dále xxx "xxxxxx") a xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx, xxxxxx x používání xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx střelnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, sankce x xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. V §1 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx d) slovo "x" xxxxxxx.
3. X §1 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem3a) (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3x) §21 odst. 1 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §2 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"f) pyrotechnickým xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx munice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
2. dohled xxxxxxxx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx X xxx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nalezené xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
5. X §16 xxxx. 1 se za xxxxx "nošení" xxxxxxxx xxxxx "nebo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxx skupinu X xxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
7. V §16 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) X - k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §17 xxxx. 2 písm. a) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx F,".
9. X §17 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X,".
10. X §19 xxxx. 1 xx slova "skupiny X, X xxxx X" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx A, X, X xxxx F".
11. V §20 xxxx. 2 xx xx xxxxx "skupiny X" xxxxxxxx xxxxx "x X".
12. X §21 xxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X xx X".
13. X §21 xxxx. 1, 3, 6, 8 x 9 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx A xx X".
14. Za §21 se xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§21x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X
(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx složenou ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x teoretické x xxxxxxxxx části.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohovoru a xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x jeho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x municí x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a
d) xxxxxxxxxxxxxx minima.
(4) Xxxxxxxxx xxxx zkoušky xx xxxxxx z
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebezpečnosti xxxxxxxxxx munice x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx nálezu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) bezpečné manipulace x xxxxxxxxxxx xxxxxx x výbušninou x
x) xxxxxxxxx xxxxxx x výbušnin.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 x podává xx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oznámí xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx zkoušky.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx F xxxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxx x držitel xxxxxxx licence xxxxxxx X.
(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
15. X §22 se xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx v xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničním obchodu x xxxxxxxxx materiálem, xxxxx xx státní xxxxx, útoku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x držení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx látky, xxxxxxxx národa, etnické xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x svobod, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka, používání xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx, válečné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestným činem xxxxxxxxx xx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
16. X §23 se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx F xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx
x) xxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zájmům Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxx.".
17. V §27 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) slovo "nebo" xxxxxxx.
18. X §27 odst. 1 xx xx konci xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx X porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §29 odst. 7 xxxx. x) xx x), nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 8; x vydání nového xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.".
19. V §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx skupiny X xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nalezené xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx život, xxxxxx xxxx majetek, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxxxxxx provést jejich xxxxxxxxxx.".
20. V xxxxxx §29 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "skupiny A xx X".
21. X §29 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx D" xxxxxxxx xxxxx "nebo X".
22. X xxxxxx §29 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx X xx X".
23. X §29 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxx:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x nevybuchlou xxxxxx xxxx výbušninou,
b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx zjištěnou xxxxxxxxxxx municí xxxx xxxxxxxxxx,
x) označit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výbušniny před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx zdržující xx xx místě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx blízkém xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je x xxxxxxxx nebezpečného prostoru,
x) neprodleně xxxxxxx xxxxxx policie nález xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevybuchlou xxxxxx xxxx výbušninu xxxx zneužitím, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) na výzvu xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxx zbrojní průkaz xx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nový, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxx zbrojního průkazu, x xxxxxx tak xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původní,
m) xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhledávání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonem xxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx lékařskému xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx,11)
x) xxxxxxxxxx zapisovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výbušniny xx xxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx alkoholických nápojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x důsledku xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem a
x) xxxxxxxxxxxx nevybuchlou xxxxxx nebo xxxxxxxxx.".
24. V §31 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X".
25. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx.
26. X §31 xx na xxxxx xxxxxxx j) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:
"x) X - xxxxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx.".
27. V §32 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "jedná-li xx x vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx X,".
28. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx X" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxx pyrotechnického xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X".
29. X §38 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledáváním a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
30. X §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxx
x) zpracovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a manipulaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx, xxx nalezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie,
x) xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx nevybuchlé munice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výbušnina xxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, než je xxxxxxx ve zbrojní xxxxxxx, x xxx x ní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x oprávněním xxxxxxxx x §38 odst. 9,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průzkum xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,
x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx předložit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie o xxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx došlo ke xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, příjmení nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxx podána xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připojen,
x) xxxx x xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,
j) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Podrobnosti x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx dokumentace obsahující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
31. X §68 xxxxxx xxx: "Xxxxxx dokladů, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
32. V §68 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx nebo xxxxxxxxx".
33. X §68 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Nevybuchlá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx určeným x xxxxxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxx.".
34. X §71 odst. 2 xx na konci xxxxxxx x) slovo "x" xxxxxxxxx čárkou.
35. X §71 xxxx. 2 se xx konci písmene x) tečka nahrazuje xxxxxx "a" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxx nevybuchlé xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
36. V §74 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu".
37. X §74 odst. 2 x návětí xx slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "střeliva" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
38. X §75 xxxx. 1 se x úvodní části xxxxx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
39. X §75 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.
40. X §75 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxx c) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx d) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx policii.".
41. V §76 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "§39 xxxx. 4," xxxxxxxx xxxxx "§39 xxxx. 7 xxxx. x), x) xxxx i),".
42. X §76 odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxx m)" xxxxxxxx xxxxx ", §39 xxxx. 7 xxxx. x), x) nebo x)".
43. V §76 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxx x)" xxxxxxxx slova ", §39 odst. 7 písm. a), x), g) xxxx x)".
44. X §79 xxxx. 2 xx xx slova "§21 xxxx. 9," xxxxxxxx slova "§21x xxxx. 8" x xx xxxxx "§39 xxxx. 5" se xxxxxxxx xxxxx ", §39 odst. 8".
45. V xxxxx xxxxx přílohy se xx xxx 3 xxxxxx xxxx xxx 4, který xxx:
"4. Xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, reaktivní xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předměty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přímo x xxxxxxxx žádoucího xxxxxx x cíli, xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předmětů xx xxx.".
Xxxxxxxxx xxxx 4 až 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 5 xx 16.
46. V xxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxx bod 17, xxxxx xxx:
"17. Nevybuchlá munice - souhrnné xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx připravena k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxx, xxxxxxx, rozhozena, xxxxxxxx, xxxxxx anebo xxxxxxxx) x xxxxxxx nevybuchlou xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx iniciačního xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxx, xxx vybuchla x jiných příčin (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".
ČÁST XXXXX
Xxxxx živnostenského zákona
Xx. II
V xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx. x xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxxxx 302: Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx hospodářská xxxxxxx xx xx obor xxxxxxxx "Provozování střelnic" xxxxxxxx xxxx živnosti "Xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "a) xxxxxxxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) věk xxxxxxx 21 let", xxxx ve sloupci 4 xxx: "Ministerstvo xxxxxx*)", xxxx xx xxxxxxx 5 zní: "*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Sb., xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 228/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.