Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.06.2003 do 30.12.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 29/84 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

182/2003 Sb.

182
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2003,
kterým xx mění xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
X §57x xxxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Sb., xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxxx č. 138/1995 Xx. x xxxxxx x. 284/2002 Sb., xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12x), 12b) x 12x) xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12x) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxx učiliště; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 5, §10, 10a, 11a, 18, §19 xxxx. 5, §22 xxxx. 3, §29 odst. 2, §30 xxxx. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. x) a §63 odst. 6 x 7. Xxxxxxxx xxxxx zařazené x xxxx předškolních xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx.12x) Xxxxx xxxxx xxx předškolní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12x) xxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 3/2002 Xx., o xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 4/2003 Xx.
12x) §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxx x. 76/1978 Xx., x školských xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 182/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.6.2003.
Právní xxxxxxx x. 182/2003 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 561/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.