Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.06.2003 do 30.12.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 29/84 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

182/2003 Sb.

182
ZÁKON
xx dne 29. xxxxxx 2003,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších odborných xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
Xx. X
X §57x xxxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx., zákona x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 138/1995 Xx. x xxxxxx x. 284/2002 Sb., xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12a), 12b) x 12x) zní:
"(1) Školy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanou xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu12a) (xxxx jen "církevní xxxxx") xxxx církevní xxxxxxxx xxxxx, církevní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx speciální školy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyšší odborné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xx xx vztahují x xxxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 5, §10, 10x, 11a, 18, §19 odst. 5, §22 odst. 3, §29 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. x) x §63 xxxx. 6 x 7. Xxxxxxxx xxxxx zařazené x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.12x) Totéž xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x školská xxxxxxxx12x) xxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 3/2002 Xx., o xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 4/2003 Xx.
12x) §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12c) Xxxxx x. 76/1978 Xx., x školských xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Zaorálek x. r.
Xxxxx x. x.
Špidla x. r.

Informace
Xxxxxx předpis x. 182/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.6.2003.
Xxxxxx xxxxxxx x. 182/2003 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 561/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.