Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.1990 do 01.11.1998.


Nařízení vlády o ochraně hospodářského a služebního tajemství

148/1971 Sb.

Nařízení vlády

Předmět hospodářského a služebního tajemství §1

Ochrana hospodářského a služebního tajemství §2 §3 §4 §5

Povinnosti osob určených pro styk s hospodářským a služeb. tajemstvím §6

Úkoly federálního ministerstva vnitra §7 §8

Vstup do organizací §9

Účinnost §10

INFORMACE

148

XXXXXXXX VLÁDY

Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx dne 2. xxxxxxxx 1971

x ochraně xxxxxxxxxxxxx a služebního xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 102/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx předmět xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx x odvětví. Xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx těchto seznamů xx podílejí xxxxxxxxx xxxxxxxxx a republikové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 1 xxxxxx č. 102/1971 Xx., x xxxxxxx státního xxxxxxxxx (xxxx xxx "zákon").

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xx ochranu xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v orgánech x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx ") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxx xxxxxxxx pro zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemství, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu vydaných x vyvozovat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx porušení.

§3

(1) X hospodářským x xxxxxxxxx tajemstvím x organizaci xx xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnostmi xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x služební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx pracovník xxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x služebním xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx a osoba xxx státní xxxxxxxxxxxx xx xxxx seznamovat x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodou xxxxxxxxx jinak.

§5

Xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxx xx vyplývají x předpisů upravujících xxxxxxx xxxxxx tajemství xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a služebního xxxxxxxxx.

§6

Povinnosti osob určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxx xx styku s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx seznámila, x xxxx, xxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx nepovolaných xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx povinností xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx mlčenlivosti vedoucí xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx státní xxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení trestního xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx plní xxxxx xxxxxxxxxx §7 zákona xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/1990 Sb.

§9

Xxxxx do xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x služebního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx objektu xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1972.

Dr. Štrougal x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 148/1971 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1972.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

420/1990 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 15.10.1990

Xxxxxx xxxxxxx č. 148/1971 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 246/1998 Sb. s účinností xx 2.11.1998.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.