Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004 do 31.12.2004.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

449/2003 Sb.

Sazby stravného §1
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel §2
Průměrné ceny pohonných hmot §3 §4 §5
449
XXXXXXXX
xx xxx 10. xxxxxxxx 2003,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx pohonných xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxx č. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 zákona xxxx
x) 58 Xx xx 69 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
b) 88 Xx xx 106 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 138 Xx až 165 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx déle xxx 18 xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxxxx xxxx 58 Xx.
§2
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních motorových xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxx
a) 0,90 Kč x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) 3,50 Xx x osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.
§3
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot
Xxxx průměrné xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx druhé xxxxxx xxxx
x) 23,90 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxxx,
x) 24,20 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 O Xxxxxx,
x) 24,30 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 O Xxxxx,
d) 28,50 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 O Xxxxx plus,
x) 21,30 Xx x xxxxxxxx nafty.
§4
Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 569/2002 Sb., xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 2004.
Xxxxxxx:
Xxx. Škromach v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 449/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 449/2003 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 647/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.