Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004 do 31.12.2004.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

449/2003 Sb.

Sazby stravného §1
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel §2
Průměrné ceny pohonných hmot §3 §4 §5
449
XXXXXXXX
xx dne 10. xxxxxxxx 2003,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sazeb xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx cen pohonných xxxx
Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §8 odst. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Sazby xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 zákona xxxx
a) 58 Xx xx 69 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
b) 88 Xx xx 106 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
c) 138 Xx xx 165 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxx xxxx 58 Xx.
§2
Sazby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxx
a) 0,90 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,
b) 3,50 Xx x osobních xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxx pohonných hmot
Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §7 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
a) 23,90 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxxx,
x) 24,20 Xx u benzinu xxxxxxxxxxxxxx 91 X Xxxxxx,
x) 24,30 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 X Xxxxx,
x) 28,50 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 X Xxxxx xxxx,
e) 21,30 Xx x xxxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxx xx vyhláška č. 569/2002 Sb., xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx, výše xxxxx základních náhrad xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxx průměrných xxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2004.
Ministr:
Xxx. Škromach x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 449/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 449/2003 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 647/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.