Animace načítání

Stránka se připravuje...


11 Tz 19/86
1987
7-8
420
43
06.07.1986
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Usnesení
Úplatkářství, Veřejný činitel (úřední osoba)