Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 To 66/85
1986
7-8
348
35
06.11.1985
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Usnesení
Kultura, Veřejný činitel (úřední osoba)