Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 To 15/74
1975
3-4
220
19
30.05.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Padělání a pozměňování peněz a známek