Animace načítání

Stránka se připravuje...


6 To 5/74
1974
10
575
50
05.07.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Veřejný činitel (úřední osoba)