Animace načítání

Stránka se připravuje...


1 Tz 14/74
1974
10
567
48
29.04.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Odnětí svobody, Trest