Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 10/74
1974
10
562
47
08.05.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Trest, Zdravotní stav