Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 71/74
1974
10
556
45
16.05.1974
Nejvyšší soud SSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Trestní příkaz