Animace načítání

Stránka se připravuje...


1 Tzf 6/74
1974
10
552
44
03.10.1974
Nejvyšší soud ČSSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Ochranné léčení, Výkon trestu