Animace načítání

Stránka se připravuje...


5 Tz 7/74
1974
8
482
42
22.04.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Veřejný činitel (úřední osoba)