Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 25/73
1974
8
476
41
26.07.1973
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Poškozování (cizí věci, majetku), Škoda, Socialistická organizace, Souhrnný trest