Animace načítání

Stránka se připravuje...


6 Tz 39/74
1974
8
473
40
13.05.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Ochranný dohled, Odvolání