Animace načítání

Stránka se připravuje...


7 Tz 23/74
1974
8
468
38
08.04.1974
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Trestní příkaz