Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpj 13/74
1974
6
354
30
18.03.1974
Nejvyšší soud SSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Podmínečné propuštění, Příslušnost soudu