Animace načítání

Stránka se připravuje...


2 To 34/73
1974
6
344
26
25.07.1973
Nejvyšší soud SSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Usnesení
Rozkrádání majetku v soc. vlastnictví, Veřejný činitel (úřední osoba)