Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 55/73
1974
6
328
20
17.12.1973
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Pracovní kázeň, Přečin