Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpj 37/74
1974
6
318
16
18.02.1974
Nejvyšší soud ČSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Společenská záruka (společenský žalobce)