Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 35/73
1974
6
302
14
06.09.1973
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozsudek
Odvolání, Reformace in peius, Souhrnný trest