Animace načítání

Stránka se připravuje...


1 Tz 62/72
1974
2
119
8
15.01.1973
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Krádež, Lhůty, Odvolání, Pachatel, Právní moc rozhodnutí, Praxe soudů, Řízení před soudem, Souběh trestných činů, Stupeň nebezpečnosti