Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 15/73
1974
2
117
7
26.03.1973
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Pracovní kázeň, Přečin