Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpj 2/73
1974
2
107
5
04.05.1973
Nejvyšší soud ČSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Peněžitý trest, Výkon trestu