Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpjf 54/72
1974
2
88
2
19.12.1973
Nejvyšší soud ČSSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Praxe soudů, Přečin