Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpjf 51/72
1973
10
537
62
30.10.1973
Nejvyšší soud ČSSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Zpráva
Řízení před soudem