Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 28/72
1973
8
466
57
30.05.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Přečin, Trest