Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpjf 60/72
1973
8
419
54
19.09.1973
Nejvyšší soud ČSSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Zhodnocení
Hospodářská kázeň, Praxe soudů