Animace načítání

Stránka se připravuje...


3 Tz 50/72 - II
1973
6
336
47
14.09.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Trest, Zvlášť nebezpečná recidiva