Animace načítání

Stránka se připravuje...


5 Tz 24/72
1973
6
332
46
09.10.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Pracovní kázeň, Přečin