Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpj 13/72-III.
1973
6
307
39
12.12.1972
Nejvyšší soud ČSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Podmínečné propuštění, Společenská záruka (společenský žalobce)