Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpj 13/72-II.
1973
6
305
38
12.12.1972
Nejvyšší soud ČSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Podmínečné propuštění, Řízení před soudem