Animace načítání

Stránka se připravuje...


Tpj 13/72-I.
1973
6
301
37
12.12.1972
Nejvyšší soud ČSR - trestní kolegium
Rozhodnutí ve věcech trestních
Stanovisko
Podmínečné propuštění, Trest