Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 42/72
1973
4
225
32
14.09.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Příživnictví