Animace načítání

Stránka se připravuje...


4 Tz 55/72
1973
4
216
29
03.10.1972
Nejvyšší soud ČSR
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozhodnutí
Nápravné opatření